OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jslucca.cz provozovaný fyzickou osobou Jitka Serdelová, V Hlubokém 261, 252 16 Nučice u Rudné, pošta Loděnice, IČO 49501461 zapsanou do živnostenského rejstříku vedeného u Městské části Praha 13 pod Čj : 44770/95.

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi JS Lucca Jitka Serdelová ( dále jen prodávájící) a jejími zákazníky ( dále jen kupující) v oblasti prodeje zboží na www.jslucca.cz.

Prodávající: prodávajícím se rozumí JS Lucca  - Jitka Serdelová

Kupující : kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajímu při objednávce pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky a potřebné pro vystavení faktury. Kontaktními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa zaslání objednávky, telefonní číslo, e-mailová adresa .Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu www.jslucca.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o její osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.jslucca.cz zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně s vyjímkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží ( sdělení nutných údajů : jméno, příjmení, telefon a dodací adresa pro  přepravce). V případě, že si registrovaná osoba přeje, aby její údaje byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační e-maily, newslettery, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.jslucca.cz na e-mailové adrese jitka.swift@atlas.cz.

 

GDPR 25.5.2018

Osobní účaje kupujícího popřípadě příjemce objednávky budou použity výhradně pro účely plnění vyřízení objednávky. Odesláním objednávky kupující projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a dále souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále souhlas s užítím jeho osobních údajů ( konkrétní údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a adresa doručení objednávky) pro výhradní potřeby zpracování objednávky. Osobní údaje kupujícího nebo osoby v jejíž prospěch je objednávka, prodávající uchováva tak, aby neumožnil třetím osobám přístup k těmto údajům. V případě, kdy je příjemcem zhotovené objednávky osoba odlišná od kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění objednávky. Kupující nebo osoba v jejíž prospěch byla objednávka zhotovena, má právo přístupu ke svým údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas ke zpracování údajů kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje kupujících jsou uchovávany v souladu se  zásadami Ochrany osobních údajů dle zák. 101 /2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů je po dobu zpracování a vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let , neboť tak přikazuje daňový zákon.

Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě www.jslucca.cz prodávajícho mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o  produkty zhotovované na zakázku, kupující sdělí termín, kdy má zakázka být zhotovena. V případě náročnosti zhotovení tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem ke složitosti zhotovení a k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Obsah objednávky

Objednávka musí obsahovat :

1. Jméno a příjmení

2. Jednoznačné určení zboží a množství v ks

3. Telefonní kontakt, e-mail

4. Přesné určení místa dodání včetně PSČ

5. U firmy IČO, DIČ, fakturační adresu , místo dodání

6. Termín zhotovení.

 

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů. Objednávka musí obsahovat termín zhotovení, pokud se kupující a prodávající nedohodnou na základě telefonních kontaktů jinak.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašlu e-mailem.

Pokud nebude potvrzení do 24 hod., kupující kontaktuje prodávajícího a to pro případ, že může dojít k technické závadě a jiné nepředvídatelné situaci.

Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete zrušit do 48 hodin e-mailem bez udání důvodů. Stačí uvést jméno,příjmení, e-mail a číslo objednávky, které Vám bylo posláno e-mailem jako potvrzení Vaší objednávky.

Ceny

V internetovém obchodě www.jslucca.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Případné slevy se nesčítají.  V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

Platební podmínky

V internetovém obchodě nelze platit platební ani kreditní kartou.

V objednávkovém formuláři v poznámce si zvolíte způsob úhrady z nabízených možností:

1) Dobírkou - poštovní dobírková poukázka typu A na účet Komerční banky - 115-4515070217/0100.

2) Bankovním převodem na účet Komerční banky - 115-4515070217/0100. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávájícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího bude objednané zboží odesláno. Jestliže nedojde k uhrazení objednávky do 7 pracovních dní od jejího učinění, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době z naší strany stornována bez předchozího upozornění. Faktura je přiložena v balíčku nebo zaslána e-mailem. Nutno uschovat pro případ vrácení zboží.

Ceny za dobírku nebo balík účtujeme dle tarifů dopravce - Česká pošta, Zásilkovna.

Cena poštovného platebním převodem účtovaná dle tarifu dopravce - Česká pošta, Zásilkovna.

Dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu a SMS.

Zaslání prostřednictvím České pošty, s.p. , Zásilkovny.

Produkty jsou zhotovovány na zakázku a jsou odesílány na základě stanoveného termínu kupujícího. Pokud nebude adresát zastižen na udané adrese, obdrží od České pošty, s.p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České pošty, s.. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Pracovník České pošty, s.p. s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti na e-mailovou adresu jitka.swift@atlas.cz ( přiložte kopii zápisu a uplatnění od České pošty,s.p. uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na Vás.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.

Dodání do zahraničí  záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adreseu jitka.swift@atlas.cz .

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží je možné vrátit nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním nepoškozeném obalu bez udání důvodu. Zboží musí být schopné dalšího prodeje. O vrácení zboží nás informujte prostřednictvím e-mailu na adresu jitka.swift@atlas.cz s následujícím  textem: "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne..., číslo faktury případně daňového dokladu a vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo...včetně kódu a názvu banky." . Se zbožím musí být vrácen i doklad o koupi zboží, bez něj nebude převzetí zboží a následné vrácení peněz vyřízeno. Po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny bankovním převodem na Váš účet. Vystavený opravný daňový doklad bude oskenovaný zaslaný na Vaší e-mailovou adresu. Opravný daňový doklad vytiskněte, doplňte o Váš podpis, datum, místo podpisu a odešlete oskenovaný na e-mail jitka.swift@atlas.cz.  Vráceny budou pouze uhrazené peníze za zboží nikoliv poštovné. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího nebo na zboží objednané na zakázku na jeho výslovné přání.

Dovoluji si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 9.1.2013 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené obchodní podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.jslucca.cz. Kupující souhlasí s použitím a zasláním faktury v elektronické podobě do emailové schránky, po doručení zásilky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. jakož  předpisy souvisejícími.

Reklamační řád internetového obchodu

www.jslucca.cz

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u Jitky Serdelové (dále jen "prodávající) prostřednictvím internetového obchodu www.jslucca.cz . V případě, že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese jitka.swift@atlas.cz nebo na telefonním čísle +420 773 020 877.

Povinnosti a práva kupujícího : kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil.

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem zísání majetkového prospěchuv rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícho prostřednictvím e-mailové adresy jitka.swift@atlas.cz

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamačním slovem "reklamace". Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

Dovolujeme si kupující upozornit, že dodavatelé nevyřizují reklamace bez kompletního příslušenství, a proto i my musíme dodržet jejich podmínky.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.jslucca.cz

 

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Záruční doba